خانه کدامیک از مطالب سایت برای شما مفیدتر است؟
کدامیک از مطالب سایت برای شما مفیدتر است؟

کدامیک از مطالب سایت برای شما مفیدتر است؟
آمار حمل و نقل
116  21%
اخبار
112  20.3%
گالری تصاویر
79  14.3%
خدمات الکترونیک
68  12.3%
سامانه حرکت اتوبوس ها
54  9.8%
سامانه مسافت یاب
49  8.9%
خدمات الکترونیک سازمان
45  8.1%
پرسش و پاسخ
30  5.4%

تعداد آرا  :  553
اولین رای  :  شنبه, 27 مهر 1387 ساعت 10:35
آخرین رای  :  جمعه, 04 اسفند 1396 ساعت 09:14