حدود 5000 كيلومتر از جاده هاي استان كرمان راه هاي روستايي هستند

در .

علي عبدالهي معاون فني و راه روستايي اداره كل راهداري و حمل و نقل جاده اي استان كرمان به مناسبت فرارسيدن هفته دولت و گراميداشت ياد و خاطره شهيدان رجايي و با هنر به وضعيت راههاي روستايي استان پرداخت و گفت: مطابق اطلاعات  مركز آمار ايران  بيش از 42 درصد جمعيت استان كرمان در روستاها مستقر هستند که با توجه به اين موضوع مهم، ايجاد راه ارتباطی مناسب آسفالته براي ارتباط مراکز جمعيتی روستاها با مراکز شهري و همچنين حمل و نقل محصولات كشاورزي و فرآورده هاي دامي و فعاليتهاي اقتصادي روستاها از اهميت بسزايی برخوردارند از اين رو، راه روستايی آسفالته و مناسب می تواند مهمترين و اساسی ترين زيربنا را در توسعه يافتگی روستا ها فراهم آورد.

دكترعبدالهي افزود: در استان کرمان بالغ بر 8 هزار و 700 روستا وجود دارد که 6   هزارو 933 روستا از راه مناسب برخوردارند و همچنين تعداد 367 روستا بامجموع  620 کيلومتر راه در حال حاضر در دست احداث است.
وي خاطرنشان كرد: طول كل راههاي روستايي ساخته شده تا قبل از انقلاب در حوزه اداره كل راهداري و حمل و نقل جاده اي استان كرمان (شمال) حدود 103 كيلومتر بوده كه عمدتا مراكز پر جمعيت روستايي را پوشش مي داده است .
عبدالهي افزود: در حال حاضر طول كل راه هاي آسفالته روستايي حدود 4 هزارو 720كيلومتراست كه اين امر نشان از تلاش بي دريغ متوليان راه روستايي و همچنين ديدگاه كارگزاران نظام مقدس جمهوري اسلامي نسبت به روستا ها و مسائل زير بنايي روستاها دارد.
وي  در رابطه با ميزان مشاركت و همياري مردم در ساخت و نگهداري راههاي روستايي گفت: با توجه به دستور العمل مشاركت ابلاغي از سوي مقام عالي وزارت در خصوص مشاركت در ساخت و نگهداري راه روستايي، اين اداره كل، اجراي بخشي از عمليات خاكبرداري – خاكريزي – تعميرات ابنيه فني – اصلاح نقاط حادثه خيز و برف روبي زمستاني در راه هاي روستايي را با همكاري مردم و شوراهاي روستاها، بخش ها و شهر ها  اجرا كرده است  در همين راستا در سال گذشته با همكاري معادن منطقه  حدود 10 پروژه كه ارتباط حدود  40 روستا را برقرار مي كند اجرا شده است .
معاون فني و راه روستايي اداره كل راهداري و حمل و نقل جاده اي استان كرمان، با اشاره به اينكه تعداد 102 محور داراي سامانه تردد شمار مي باشند، افزود: 149 دستگاه سامانه هاي ثبت تخلفات، 27 دستگاه دوربين نظارت تصويري ، 14 سامانه تابلوهاي پيام متغير ، 6 دستگاه سامانه در حال حركت ، 215  دستگاه ردياب خودرو  و  9 ريپرتر شبكه بيسيم از سامانه هاي هوشمند جا ده اي در محورهاي استان كرمان است.
علي عبدالهي در خصوص اقدامات صورت گرفته براي ارتقاء بهره وري در حوزه فني و راه روستايي گفت: يكي از مهترين موارد در ارتقاي بهره وري در ادارات، ارتقاي سطح تخصصي كاركنان مي باشد به اين منظور سعي شده در ادارات مختلف اولا" از نيروهاي با مدرك تحصيل مرتبط استفاده شود و ثانيا افرادي كه تجربه كاري مناسبي در هر حوزه دارند به كار گرفته شوند تا همكاران امكان تحليل هر چه بهتر كارها را در حوزه خود داشته باشند.
 عبدالهي افزود:  هر هفته جلساتي با رؤساي محترم ادارات برگزار و عملكرد هر كدام از ادارات و كارشناسان ارزيابي مي شود  بدين طريق در چنانچه مشكلي در هر يك از بخش ها وجود داشته باشد مرتفع مي شود تا كارها به بهترين نحو ممكن انجام شود.
وي ياداور شد: تلاش ما بر اين بوده تا فضاي اداري به گونه اي باشد كه همكاران امكان تحقيق و توسعه در حوزه كاري خود را داشته باشند تا با روش هاي نوين در هر حوزه آشنايي بيشتري پيدا كنند و فعاليت ها بر اساس بهينه ترين روش هاي ممكن انجام شوند و موجب ارتقاي بهره وري سيستم گردند.
معاون فني و راه روستايي اداره كل راهداري و حمل و نقل جاده اي استان كرمان گفت: همچنين سعي شده اهداف هر حوزه حتي الامكان جنبه كميتي پيدا كنند اين مسئله موجب مي شود دستيابي به اهداف به صورت بهتر و قابل اندازه گيري باشند.كيفي بودن حرف اهداف گاهي موجب مبهم شدن اهداف مي گردد در حالي كه اهداف كمي-كيفي به راحتي قابل تشخيص و دستيابي به آنها با اندازه گيري كمي فرآيندها قابل دسترسي مي باشد.