درخواست فرماندار بافـــت از استــــاندار کرمان

در .

حمزه جواران فرماندار بافت طی نامه ای از استاندار کرمان خواست با توجه به فعالیت های چشمگیرو پیگیری همراه با صداقت واهتمام ويژه در جهت رفع مسائل ومشکلات مرتبط با راههاي مواصلاتي شهرستان بافت، درخصوص اجرای پروژه های مهم در بخش های مختلف اعم از  روکش آسفالت، شانه سازی، اصلاح شیب شیروانی، خط کشی و ایمن سازی محورها، کنترل و ساماندهی بخش حمل و نقل بار و مسافرو.... كه تحولات نوینی در این شهرستان بوجود آمده است، از مدیریت ارزشمند آقاي مهندس خداداد مقبلی به نحو مقتضي تجليل نمايد.