ایمن‌سازی جاده‌ها اولویت اصلی کار راهداران استان کرمان

در .

راهداری یکی ازوظایف ذاتی این اداره کل بوده و بدون تلاش راهداران در جهت ارتقاء ایمنی نمی توان انتظار بهبود شرایط مناسبی را داشت.

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان کرمان با بیان این مطلب گفت:  ایمن‌سازی محورها از اولویتهای کاری این اداره کل بوده و راهداری  یکی از وظیفه های ذاتی این اداره کل است لذا بدون تلاش راهداران در جهت ارتقای ایمنی نمی توان انتظار بهبود شرایط مناسبی را داشت.

خداداد مقبلی افزود، ایمنی راه های استان برای ما یک اصل مهم است، تلاش های متعددی در حوزه راهداری استان برای توسعه ایمنی، نگهداری و به روزرسانی شرایط جاده های استان  برای برقراری آرامش و آسایش هموطنان در سفرهای جاده ای انجام می شود، تلاش ما در جهت کاهش تصادفات و تلفات جاده ای علی رغم افزایش چشمگیر تولید خودرو و مسافرتهای مردمی است.

مهندس مقبلی  افزود: هم اکنون عمده تلاش‌های این اداره کل صرف نگهداری و حراست از شبکه راهها ، تأمین ایمنی عبور و مرور به منظور حفظ و بهره برداری بهینه از سرمایه گذاریهای انجام شده در این بخش می‌شود.

وی تصریح کرد: امری که امروزه در فرهنگ سازمانی ،عملیات راهداری نام گرفته است، انجام هرگونه عملیات اجرائی و کنترل ترافیک بر روی راههای موجود ضمن حفظ ایمنی استفاده کنندگان از راه ، جریان روان و ایمن ترافیک را به همراه دارد . لذا برنامه ریزی مناسب و هماهنگ فعالیت ها بمنظور تأمین ایمنی لازم و کاهش تراکم ترافیک و نیز جلوگیری ازتأخیر در سفر و ناراحتی استفاده کنندگان از راه حائز کمال اهمیت می باشد.

مدیر کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان کرمان به عملیات ایمن‌سازی این اداره کل اشاره و اظهار داشت: عملیات نمک‌ پاشی و برفروبی، نصب نیوجرسی، اجرای خط‌ کشی، نصب تابلو و علائم و پاکسازی حریم راهها و.....از جمله  فعالیتهای راهداران است.