مقاوم سازی و نگهداری ایمنی پل‌ها و ابنیه راه‌های استان ضروری است

در .

عدم توجه به مقاوم سازی 15 هزارو 500 دستگاه پل در راههای استان  توام با ابنیه فنی راهها خسارات زیادی به دنبال خواهد داشت و به همین دلیل بهسازی و نگهداری ایمنی پل‌ها و ابنیه فنی راه‌ها اولویت حمل و نقل جاده‌ای استان کرمان است.

خداداد مقبلی مدیر کل راهداری و حمل ونقل جاده ای استان با اشاره به این مطلب گفت: آسیب پذیرترین بخش محورها پل ها هستند لذاحفظ ایمنی پل‌ها اهمیت زیادی دارد که در همین زمینه سعی کردیم بازدید مستمر از پل‌ها داشته باشیم.

مهندس مقبلی بر بازنگری کنارگذرهای پل ها تأکید و عنوان کرد: باید نسبت به تعبیه کنارگذر برای پل هایی که فاقد کنارگذر هستند اقدامات لازم را انجام داد، زیرا در مواقع بحرانی ممکن است پل آسیب ببیند و از کنارگذر استفاده کرد.

مدیرکل راهداری وحمل ونقل جاده ای استان کرمان ادامه داد: پل‌ها و ابنیه فنی راه‌ها حساسیت زیاد دارند که با اعتبارات در نظر گرفته شده سعی  می کنیم  مشکلات را برطرف نماییم..

مقبلی همچنین شناسایی محورهای جایگزین در مواقع بحرانی را امری ضروری عنوان و تاکید کرد: مهمترین اقدامی که در بحث راه های شریانی باید انجام شود این است که محورهای جایگزین را نیز شناسایی کنیم و همواره علاوه بر محور اصلی محور دومی نیز وجود داشته باشد.