استاندار کرمان از مدیر کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان تقدیر نمود

در .

مهندس علیرضا رزم حسینی استاندار کرمان از مدیر کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان بواسطه مدیریت موثر در بحران های سال گذشته تقدیر و تشکر نمود.

به گزارش روابط عمومی اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان: در بخشی از این تقدیر نامه از تلاش های ارزشمندی که در راستای مدیریت بحران و نقش موثر در کاهش خطرپذیری و سرعت بخشیدن به اقدامات، در جریان حوادث و بحران های سال 1395 در سطح استان به عمل آمده است از مهندس خداداد مقبلی تقدیر و تشکر نمود.

بنا به این گزارش استاندار کرمان بر تلاش در جهت پیگیری و افزایش سطح آمادگی جهت مقابله با حوادث احتمالی نیز تاکید کرد