رسیدگی به 682 مورد تخلف بخش حمل ونقل جاده ای دراستان کرمان

در .

طی 9ماهه سالجاری تعداد682 پرونده تخلف شرکتها و موسسات حمل ونقل باربری و مسافربری جاده ای و رانندگان ناوگان عمومی بخش حمل ونقل استان درکمیسیون های استانی ماده 11و ماده 12مورد رسیدگی قرار گرفت .

مدیر کل راهداری و حمل ونقل جاده ای استان کرمان استان با اعلام این خبرگفت:  در این راستا تعداد346  پرونده تخلف در کمیسیون استانی ماده 11درخصوص تخلفات رانندگان  وسایل نقلیه عمومی بخش حمل ونقل کالا و مسافر شامل: اتوبوس، مینی بوس ، سواری کرایه بین شهری و انواع کامیون و تریلی و.....  مورد رسیدگی قرار گرفـــت که آراءمربوطه عمدتا" لغوکــــــــــــارت هوشمندرانندگان بوده است.

مهندس مقبلی تصریح کرد : از جمله تخلفات رایج در بخش حمل ونقل بار می توان به عدم مهار بار مناسب توسط وسایل نقلیه باری روباز،حمل بار بدون بارنامه تمبردار دولتی ،حمل اضافه تناژ بیش از حد استاندارد وهمچنین در حمل ونقل مسافر نیز عدم توقف در زمان و مکان مناسب برای انجام فریضه نماز در طول سفر  ، عدم پذیرایی مسافران توسط اتوبوس های ویژه وعدم رعایت شئونات اسلامی اشاره کرد  .

مدیر کل راهداری و حمل ونقل استان افزود: طی 9ماهه گذشته تعداد 77 پرونده تخلف در کمیسیون استانی ماده 12 درخصوص تخلفات شرکتها و موسسات حمل ونقل کالا و مسافر استان نیز مورد رسیدگی قرار گرفت که عمده تخلفات آنها اقدام به جابجایی کالا و مسافر بدون بارنامه و صورت وضعیت مسافری ، حمل بار تجاری توسط ناوگان مسافربری، عدم صدور برگ تاییدیه مدیر فنی قببل از حرکت و....بوده است.  

مقبلی خاطر نشان کرد: از کل آراء صادره در کمیسیون ماده دوازده، 36درصدجریمه نقدی و 48درصد تبرئه شدند، همچنین در کمیسیون ماده یازده،  72درصد لغو کارت هوشمند و 28درصد نیز تبرئه گردیدند