برگزاری آموزش های ترافیک در مدارس حاشیه راههای استان کرمان

در .

طرح ایمنی مدارس حاشیه راهها از سال 1383 آغازشد و تاکنون دربیش از 1000مدرسه راهنمایی و ابتدایی دخترانه و پسرانه سطح استان برگزار و حدود 105هزار دانش آموز را تحت پوشش آموزه های ترافیکی قرار داده است و درسال تحصیلی جاری نیز 60 باب مدرسه در شمال استان را پوشش میدهد.

خداداد مقبلی مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان کرمان افزود: با توجه به افزایش تصادفات و تلفات درسطح کشور بخصوص در استان کرمان و با توجه به اینکه بخشی از تلفات را عابرین پیاده بخصوص افراد زیر 18 سال و محصلین تشکیل میدهند این طرح با افزایش آگاهی کودکان و نوجوانان توانسته تاثیر بسزایی در کاهش اینگونه تلفات داشته باشد.

وی اهداف اجرای این طرح را ارتقای فرهنگ و آگاهی های ترافیکی بین قشر آسیب پذیر و کاهش تلفات عابرین پیاده به ویژه دانش آموزان مدارس حاشیه جاده ها عنوان و افزود: ما معتقدیم بهترین راه فرهنگ سازی اجرای قوانین، مقررات و آموزش صحیح از دوران ابتدایی می باشد.

مهندس مقبلی تصریح کرد: ایمن سازی مدارس حاشیه راه‌ها به عنوان یک طرح ضروری و حساس اجتماعی از دیدگاه اقتصادی، امنیتی و رفاهی در جوامع مختلف مطرح است. دانش‌آموزان به عنوان آسیب‌ پذیرترین گروه از میان عابران پیاده هستند.

وی افزود: تصادف با دانش‌آموزان بیشتر در مناطقی رخ می‌دهد که سرعت نسبی وسایل نقلیه موتوری بیشتر و مشکل دیدن و دیده شدن برای رانندگان و دانش‌آموزان وجود دارد.

حسین حیدری یار مسئول اداره ایمنی و ترافیک اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان کرمان گفت:با اجرای این طرح از سال 83 تاکنون تعداد تلفات دانش آموزی در کنار جاده ها به میزان قابل توجهی کاهش یافته است.

حیدری یار افزود: تصادفات مربوط به کودکان و نوجوانان عابر پیاده در مباحث ایمنــی جاده ای از جایگاه مهمی برخوردار است از این رو به دلیل عدم آگاهی و آشنایی کافی از خطرات ترافیکی ، این قشر بیشتر از دیگر کاربران جاده ای در معرض خطر قرار داشته و از گروههای بسیار آسیب پذیر به شمـار می روند.

وی تصریح کرد: امسال طرح ایمن سازی با قدرت و جدیت بیشتری پیگیری می شود و  تعداد 60باب مدرسه از شهرستانهای زرند، بم، بافت، رابر-زرند –سیرجان –نرماشیر –فهرج – ریگان و رفسنجان  پیش بینی شده است که آموزشها انها هم اکنون  در حال اجراست

مسئول اداره ایمنی و ترافیک اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان کرمان یادآور شد: در این طرح دانش آموزان نسبت به خطرات ناشی از عبور در حاشیه جاده آشنا شده و آموزش های لازم نسبت به حرکت در امتداد جاده و عبور از عرض جاده را به صورت عملی و تئوری، همراه با نمایش های موزیکال فرا می گیرند.

حیدری یارگفت: بدون شک دانش آموزان به دلیل ویژگی کودکانه خود قادر به تشخیص خطرهای عبور و مرور جاده ای نیستند بنابراین آموزش مسائل ایمنی و رفتار صحیح ترافیکی به آنها با استفاده از ابزارهای مختلف و همچنین ایمن سازی مسیر تردد به مدارس دارای اهمیت است.