برای کاستن از سوانح و تلفات جاده ای از امامان جمعه و جماعات یاری می طلبم

در .

با توجه به افزایش روند سوانح و تلفات جاده ای سطح استان پس از انجام فعالیت های فیزیکی،بحث آموزش و فرهنگ سازی در زمینه مسائل مرتبط با فرهنگ ترافیک حائز اهمیت بسیار است و از تمامی دست اندرکاران بویژه از ائمه جمعه و جماعات کمک می خواهیم .

 

خداداد مقبلی مدیر کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان کرمان که در کمیته ایمنی و بررسی سوانح جاده ای ویژه شهرستان های بافت و رابر که با حضور فرمانداران و روسای پلیس راه این شهرستان ها برگزار شد، با بیان این مطلب گفت: شناسایی و حضور در محل نقاط حادثه خیز شهرستان ها در مرحله اول خواهد بود وپس ازاولویت بندی برای رفع این نقاط، سعی بر حذف آنها خواهیم داشت .

مقبلی افزود: آموزش های پنجگانه ترافیکی در مدارس و آموزش های مردمی در روستاها بویژه رانندگان ادوات کشاورزی ، موتورسیکلت سواران و... در روستاهای منطقه بافت و رابر باعث افزایش سطح آگاهی ترافیکی خواهد شد لذا ائمه محترم جمعه و امامان جماعت با تا ثیری که در مردم دارند با استناد بر احادیث و روایات می توانند به نوعی یاری رسان ما در این حرکت باشند.

گفتنی است کمیته ایمنی سوانح و بررسی تصادفات جاده ای با محوریت اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان و با حضور پلیس راه ، فرمانداری و ...تشکیل و با جدیت پیگیر انجام اقداماتی برای کاهش سوانح و تلفات جاده ای استان است.