موفقیت ورزشی همکار کرمانی در مسابقات پرتاب دارت

در .

درچهارمین جشنواره فرهنگی و ورزشی ویژه کارکنان دولت  که درمحل  مجموعه ورزشی  فجر کرمان برگزار شد، خانم مهوش حیاتی  کارشناس آموزش اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان کرمان در رشته پرتاب دارت در بین  86 نفر شرکت کننده مقام سوم را کسب کرد. شایان توجه است جشنواره فرهنگی ورزشی کارکنان دولت از سال1394 بمدت سه سال بطور متوالی در حال برگزاراست و انگیزه خوبی برای کارکنان دولت جهت شرکت در برنامه های ورزشی فراهم آورده است.