آمادگی کامل راهداری استان کرمان برای پاییز و زمستان

در .

همه امکانات راهداری و حمل و نقل جاده ای بسیج می شوند تا در پاییز و زمستان پیش رو مردم به مشکلی برنخورند ، بدین منظورازتعداد 19 اداره راهداری وحمل ونقل جاده ای شهرستانها و22 راهدارخانه موجوداستان همه امکانات خود ازجمله ماشین آلات سبک و سنگین راتا پیش از آغازبارندگی ها رفع عیب وآماده نمایند.

خداداد مقبلی مدیر کل راهداری و حمل ونقل جاده ای استان کرمان با بیان این مطلب گفت: عملیات تنقیه ولایروبی همه پلهای بزرگ وکوچک استان انجام شده تا درصورت بارش های شدید وسیلابی شدن رودخانه ها امکان تخلیه سریع سیلاب ها دربستررودخانه ها فراهم شود.
مهندس مقبلی افزود: بالغ بر450 دستگاه انواع ماشین آلات سبک وسنگین و حدود500 نفرازعوامل راهداری درطول فصول بارندگی با استقراردرراهها و راهدارخانه ها وانجام گشت های راهداری آماده ارائه خدمت به مردم ودستگاههای امدادی هستند.

مقبلی تصریح کرد: راهداری وحمل ونقل جاده ای استان وظیفه مراقبت،نگهداری وحفاظت از9هزار و 175 کیلومتر آسفالته و 11 هزار و 300 کیلومتر راه خاکی هزار وتعداد 8  تونل رابرعهده دارد.

وی افزود:درطول یکسال اخیربا وجودخسارات وخرابی ناشی از سیل ها برراهها وابنیه فنی ، مرمت و بازسازی بموقع خرابی های بجای مانده ازسیل، اداره کل راهداری وحمل ونقل جاده ای استان جهت رفاه مردم ورانندگان بیش از 184کیلومترروکش آسفالت و 131 هزار و 870 مترمربع لکه گیری آسفالت در بزرگراهها، راههای اصلی وفرعی و روستایی انجام داده است.
مدیرکل راهداری وحمل ونقل جاده ای استان تصریح کرد: دریکسال اخیرهمچنین ازمحل اعتبارات راهداری علاوه برنصب 7 هزارانواع تابلوهای علایم اخباری وهشداردهنده، 6 کیلومترگاردریل نیز درمناطق مورد نیازراهها نصب وبیش از2 هزار700 کیلومتر ازراههای استان خط کشی شده است.


مهندس مقبلی همچنین مهمترین هدف و رسالت راهداری وحمل ونقل جاده ی استان درمقطع کنونی را ارتقاء شاخص های ایمنی درراهها برشمرد وگفت: باتمام وجود تلاش خواهیم کرد با توسعه متوازن راهها ورفع وآشکارسازی  نقاط پرخطرراهها، ایمنی ورفاه رادرسفرهای جاده ای مردم فراهم آوریم