آموزش های حمل ونقلی ویژه روسای ادارت راهداری و حمل ونقل شهرستانهای استان برگزار شد

در .

پس از تشکیل اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان ،با توجه به ایجاد امکان استفاده از پرسنل و نیروهای خدوم راهدار در زمینه نظارت و کنترل بیشتر بر عملکرد رانندگان و شرکت ها و موسسات حمل بار و مسافر در راستای افزایش ایمنی سفرهای جاده ای و رضایتمندی بیشتر و تکریم استفاده کنندگان از این خدمات،  دوره آشنایی با قوانین و مقررات حمل و نقلی در محل سالن آموزش اداره کل با حضور رؤسا و کارشناسان ادارات راهداری و حمل و نقل جاده ای شهرستان های استان کرمان برگزار گردید.

 

خداداد مقبلی مدیر کل راهداری و حمل ونقل جاده ای استان با اعلام این خبر گفت  : . شرکت کنندگان در  این دوره با دستورالعمل های تاسیس شرکت های حمل و نقلی، ضوابط واگذاری خودروهای برون شهری و روستایی، قوانین و مقررات حمل بار و مسافر، ضوابط حمل بارهای خطرناک و ترافیکی، وظایف و شرایط مدیران فنی شرکت های بار و مسافر و فرم های بازدید مدیران فنی، انواع صورت وضعیت مسافربری و بارنامه و نحوه رسیدگی به شکایات استفاده کنندگان از سیستم حمل و نقلی آشنا شدند

مهندس مقبلی افزود:. بکارگیری و استفاده از توان روسا و کارشناسان راهداری در شهرستانها ی استان  علاوه بر اینکه زمینه نظارت مناسبتری را بر عملکرد بخش حمل ونقل فرام می آورد، اجرایی نمودن سیاست ها و برنامه های حمل ونقل جاده ای را نیزدر سطح استان  تسهیل خواهد نمود.