همواره اولویت بخش حمل ونقل مسافر سازمان خروجی خدمات مناسب تر به مسافران است

در .

اولویت سازمان متبوع، خدمات مناسب تر به مسافران است، تفکر شرکت های حمل ونقل مسافربری جاده ای در پایانه های مسافربری  یا بصورت تعاونی است یا رقابت آزاد و شرکت های حمل ونقلی بخش مسافر بایستی با توافق و تصمیمی که در انجمن های صنفی اتخاذ می نمایند یکی از این دو روش را برگزیده و شرایط خود را با آن تصمیم تطبیق دهند.

حمید رضا شهرکی ثانوی مدیر کل دفتر حمل ونقل مسافر سازمان راهداری راهداری و حمل ونقل جاده ای کشور درجمع مدیران شرکتها و موسسات مسافربری و مسئولین شهرداری کرمان در محل پایانه مسافربری مرکز استان با بیان این مطلب گفت: چه تفکر تعاونی میان شرکتها ی مسافربری حاکم شود یا رقابتی ،تمامی شرکتها ی عضو انجمن موظف به رعایت قواعد آن خواهند بود و اتخاذ هرگونه تصمیم گیری در این رابطه  برای سازمان راهداری و حمل ونقل جاده ای علی السویه بوده، فقط اجرای دقیق حقوق مسافر برای این سازمان از درجه اهمیت ویژه ای  برخوردار است.

مهندس شهرکی با اشاره به این مطلب که پایانه های مسافربری بایستی فقط محل سوار و پیاده شدن مسافران باشند افزود: شرکت های حمل ونقلی می توانند با توسعه دفاتر شهری خود و ایجاد مراکز جدید بویژه  استفاده از روشهای جدید جذب مسافر به رونق بیشتر حمل ونقل مسافر با استفاده از ناوگان مسافربری عمومی جاده ای کمک نمایند .

مهندس خداداد مقبلی مدیر کل راهداری وحمل ونقل جاده ای استان کرمان گفت: مشکلات عدیده ای در پایانه مسافربری مرکز استان بویژه در خصوص مباحث با شهرداری و جود داشت  که با تعاومل و برگزاری جلسات متعدد با معاونت حمل ونقل و ترافیک شهرداری  در حال حل وفصل آنها هستیم و بزودی بسیاری از معضلات پایانه مسافر برطرف خواهند شد.