• شناسنامه حدمات
  • ساكانه رسيدگي به شكايات
  • سیستم ثبت نامه توسط ارباب رجوع
  • سامانه شركت ها حمل و نقل
  • آزمون تاسیس شرکت حمل و نقل بین المللی
  • مرکز مدیریت راهها
  • سامانه مديريت ارتباط شهروندي
  • پایگاه اطلاع رسانی مناقصات
  • 1
  • 2

ليست خدمات سازمان راهداري و حمل و نقل جاده اي

در .

عنوان خدمت اصلي​

عنوان زيرخدمت

شناسه زيرخدمت

 

1-ارائه وضعيت راه ها(13051475000)

1-1- اطلاع رساني كليه اطلاعات و وضعيت راههاي كشور از طريق تلفن ، وبگاه 141 ، پيامك 1000141

13051475000

 

2-صدور مجوزهاي احداث و بهره برداري از تاسيسات     حمل و نقلي و بين راهي(13051476000)


 

2-1- ارائه موافقت اصولي براي احداث شهرك هاي حمل و نقلي

130514​76100

 

2-2- صدور موافقت اصولي براي احداث پايانه هاي عمومي بارو بازارگاه هاي الكترونيكي حمل و نقل جاده اي

13051476101

2-3- صدور موافقت اصولي براي احداث مجتمع هاي خدماتي رفاهي و تيرپارك ها

13051476102​

2-4- صدور و تمديد پروانه بهره برداري از مجتمع هاي خدماتي رفاهي و تيرپارك ها

13051476103

2-5-نظارت بر بهره برداري از مجتمع هاي خدماتي رفاهي و تيرپارك ها

13051476104

2-6- واگذاري تابلوهاي تبليغاتي

13051476105

3-صدورمجوز جابجايي كالا و مسافر داخلي و بين المللي(130514770001)

 

 

 

 

3-1- صدور حواله بارنامه

13051477100

3-2- صدور كد رهگيري بارنامه برخط

13051477101

3-3- صدور حواله صورت وضعيت

13051477102

3-4- ارائه كد رهگيري صورت وضعيت برخط

13051477103

3-5- صدور راهنامه بين المللي(CMR)

13051477104

4-صدور مجوز تاسيس و بهره برداري از شركتهاي حمل و نقل داخلي و بين المللي (13051478000)

 

 

4-1- صدور پروانه بهره برداري از شركتهاي حمل و نقل بين المللي و داخلي كالا و مسافر و موسسات و شعب

13051478100

4-2- برگزاري آزمون و صدور مجوز تاسيس شركتهاي حمل‌ونقل بين‌المللي كالا

13051478101

4-3- صدور مجوز حمل محمولات ترافيكي

13051478102

5-صدور مجوز فعاليت رانندگان و ناوگان حمل ونقل عمومي  (13051479000)

 

 

 

 

5-1- صدور كارت هوشمند راننده

13051479100

5-2- صدور كارت هوشمند ناوگان

13051479102

5-3- صدور معاينه فني ناوگان

13051479103

5-4- صدوركارت صحت وسلامت رانندگان حرفه اي

13051479104

5-5- صدور مجوز تردد ناوگان با اضافه بار(اضافه تناژ)

13051479105

6-​نوسازي ناوگان فرسوده حمل و نقل(13051480000)

 

 

6-1- صدورمجوز مراكز اسقاط

13051480100

6-2- صدورمجوز اسقاط خودرو فرسوده

13051480101

6-3- صدورمجوز شماره گذاري خودرو وارداتي

13051480102

7-صدور مجوز راه اندازي و بهره برداري از سيستم هاي حمل و نقل هوشمند (13051481000)

7-1-صدور مجوز راه اندازي و بهره برداري از سيستم هاي دريافت عوارض الكترونيكي آزادراهها(ETC)

13051481000​