اجراي سومين مرحله طرح ارتقاي ايمني راكبين موتورسوران جاده اي در استان كرمان

در .

پس از اجراي طرح ارتقاي ايمني موتور سواران جاده اي در شهرستان هاي كرمان و زرند ،سومين مرحله طرح در سطح شهرستان رفسنجان با حضور مسئولين اين شهرستان و حدود 80نفر از بخشداران ،دهياران و روساي شوراهاي اسلامي مناطق تابعه اين شهرستان به مرحله اجرا در آمد . مهندس سيد محمد ميرحسيني معاون برنامه ريزي اداره كل حمل ونقل و پايانه هاي استان با اعلام اين خبر گفت :به منظور كاستن از تلفات جاني و مالي حوادث رانندگي موتور سواران در طول جاده ها بويژه در راههاي روستايي كه از آمار بالايي برخوردار است همچنين با توجه اسيب پذيري راكبين موتور سوار بر اثر تصادف در محور هاي روستايي ،طرح مزبور با همكاري فرمانداري رفسنجان به مرحله اجرا در امد .

 

مهندس مير حسيني تصريح كرد : از آنجائيكه ازنظر تعداد تلفات راكبين موتور سوار ان  ،استان كرمان جزو استانهاي رديف اول كشور محسوب مي شود ،اين طرح براي نخستين مرتبه در سال 88بصورت پايلوت در رفسنجان اجراشد و نتايج بسيار خوبي از آن حاصل شد لذا برنامه ريزي براي اجراي كامل اين طرح در شهرستان هاي سراسر استان در دستور كار اداره كل قرار گرفت .

معاون برنامه ريزي اداره كل حمل ونقل و پايانه هاي استان افزود :در مرحله سوم طرح ارتقاي ايمني موتور سواران حدود4000 موتور سوار به لوازم و تجهيزات ايمني ساده و لي پر اثر از جمله حمايل شبرنگ و برچسب شبرنگ قابل نصب روي موتور سيكلت به منظور بهتر ديده شدن بويژه در شب مجهز شدند وتا پايان سالجاري طرح مورد نظر در شهرستانهاي ديگر استان به مرحله اجرا در خواهد آمد .