• شناسنامه حدمات
  • ساكانه رسيدگي به شكايات
  • خرید اینترنتی بلیت اتوبوس
  • سامانه شركت ها حمل و نقل
  • آزمون تاسیس شرکت حمل و نقل بین المللی
  • مرکز مدیریت راهها
  • سامانه مديريت ارتباط شهروندي
  • پایگاه اطلاع رسانی مناقصات
  • 1
  • 2

تماس با ما

نام مقام تلفن حومه استان کشور
سيدعلي حاج سيدعليخاني مدير كل 32613797-32613898
ناصر ميرزايي معاون مالي اداري 32614795 داخلي 215
مهدي صيفوري معاونت حمل و نقل 32614791
احسان عراقي زاده معاونت راهداري 32615771
محمد زنگي آبادي روابط عمومی 32614794 كرمان
دفتر نظارت اداره كل در ترمينال مسافربري 32152717
پايانه بار 32910147
ساعت کار اداره از ساعت 7:15 الی 14:15می باشد