مقاوم سازی و نگهداری ایمنی پل‌ها و ابنیه راه‌های استان ضروری است

در .

عدم توجه به مقاوم سازی 15 هزارو 500 دستگاه پل در راههای استان  توام با ابنیه فنی راهها خسارات زیادی به دنبال خواهد داشت و به همین دلیل بهسازی و نگهداری ایمنی پل‌ها و ابنیه فنی راه‌ها اولویت حمل و نقل جاده‌ای استان کرمان است.

مدیریت شهرداری در پایانه مسافربری شهر کرمان مطلوب نیست

در .

مدیر‌کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان کرمان با اشاره به اینکه مدیریت شهرداری کرمان در پایانه مسافربری مطلوب نیست و نارضایتی مردم را ایجاد کرده گفت: این در حالی است که ۵ درصد از بهای فروش بلیط به شهرداری پرداخت می‌شود

صدور 1300 مجوز حریم درجاده های استان کرمان

در .

در راستای تحقق فرمایش مقام معظم رهبری در خصوص اقتصاد مقاومتی تولید و اشتغال،کمیسیون حریم راههای اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان کرمان در 10 ماهه سال 96 اقدام به صدوربیش از 1300 مجوز در حریم راههای نموده است.