راننده كاميون كرماني شاعري توانا وصاحب 2 كتاب شعر

در .

هوشنگ كرد بچه، راننده كرماني با 28سال سابقه فعاليت در بخش حمل و نقل جاده اي شاعري توانا با الهام گرفتن ازاشعار سعدي علاوه براينكه سبك جديدي رادر شعر فارسي ابداع نموده، كتب ديوان اشعار خود را در مجموع با تيراژ2000جلد منتشر نموده است.

{mbox:250.jpg|width=50|height=50|group=component}

افزايش 20درصدي نرخ كرايه اتوبوس،ميني بوس و سواري هاي بين شهري

در .

بدنبال اعلام سازمان راهداري و حمل ونقل جاده اي كشور مبني بر افزايش نرخ 20درصدي كرايه هاي حمل ونقل مسافر توسط ناوگان حمل ونقل عمومي برون شهري، ازتاريخ12ارديبهشت92 ماه تمامي مسير هاي جاده اي اعم از درون و برون استاني كرمان مشمول نرخ نامه جديد شده است .

رضايت 88درصدي كرماني ها از اداره كل حمل ونقل و پايانه هاي استان

در .

در راستاي اجراي ماده9طرح تكريم مردم و جلب رضايت ارباب رجوع ،طرح سنجش ميزان رضايتمندي مراجعين از خدمات اين اداره كل كه با هدف شفاف سازي ومستند نمودن نحوه ارائه خدمات به مراجعين و برخي آيتم هاي ديگر ازسوي استانداري به عمل آمد،نشان داد رضايتمندي مردم از اداره كل 88درصد مي باشد كه حدود12درصد بيشتر از ميانگين استاني است.

ثبت48ميليون و500هزار تردد جاده اي طي سال 91 در جاده هاي استان كرمان

در .

در سال گذشته حدود 48ميليون وپانصد هزار تردد در محور هاي مواصلاتي سطح استان توسط دستگاههاي تردد شمار جاده اي به ثبت رسيده است . مهندس مسعود جميلي مدير كل حمل ونقل و پايانه هاي استان با اعلام اين خبر گفت : تعداد 30دستگاه ترددشمار آنلاين در 30محور استان بصورت آنلاين اطلاعات لحظه اي تردد انواع وسايل نقليه را به ثبت مي رسانند وطبق اطلاعات اخذشده از مركز مديريت راههاي استان ،از كل تردد سال 91 حدود 30درصد را وسايط نقليه سنگين ونيمه سنگين باربري و مسافربري و 70درصد راوسايل نقليه سبك به خود اختصاص داده اند.

جابجايي 0 42هزارمسافر نوروزي بوسيله ناوگان حمل ونقل عمومي جاده اي استان كرمان

در .

ستاد نوروزي اداره كل حمل ونقل و پايانه هاي استان متشكل از مسئولين و كارشناسان حمل ونقل مسافر اداره كل و نمايندگان انجمن صنفي بخش مسافر از 24اسفند 91 لغايت 16فروردين 92 با استقرار در دفتر نظارت پايانه مسافربري مركز استان بطور شبانه روز و در كشيك هاي مختلف با نظارت مستمر و مضاعف آماده پاسخگويي و رسيدگي به مشكلات مسافران بوده اند .